13 lutego 2018

MONITORING – TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA CCTV

Głównym przeznaczeniem instalacji telewizji przemysłowej jest podniesienie bezpieczeństwa. Systemy wizyjne montowane są w bankach, sklepach, urzędach pocztowych oraz innych mniejszych budynkach dostępnych publicznie. Nagrania z monitoringu mogą posłużyć do dokładnego odtworzenia przebiegu zdarzeń. Monitoring większych instytucji takich jak lotniska, stacje kolejowe, dworce autobusowe,  mogą posłużyć do analizy przebiegu ataku terrorystycznego, identyfikacji osób biorących udział w zdarzeniu, a w przyszłości szybszego reagowania na podobne sytuacje.
Pozytywne efekty stosowania telewizyjnych systemów dozoru zachęcają także wiele osób do montażu takich rozwiązań we własnych prywatnych domach lub mieszkaniach.