2 stycznia 2018

Dźwiękowe Systemy Ostrzegania (DSO)

są elementem wspomagającym ochronę przeciwpożarową w nowoczesnych budynkach. Jest to połączanie alarmu ppoż. z systemem rozgłoszeniowym. Informacje przekazywane są w sposób prosty i zrozumiały w celu ewakuacji zagrożonych osób, ochrony ich życia i zdrowia. W ramach Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego istnieje możliwość dystrybucji automatycznych komunikatów alarmowych do odpowiednich stref budynku, komunikacji z centralą przeciwpożarową czy też współpracy ze strażą pożarną.